Job- en verzuimcoaching

“Medewerkers komen bij me als ze problemen ervaren. Soms ligt de oorzaak ervan in het werk: onopgeloste conflicten, slechte onderlinge verhoudingen of ingrijpende veranderingen. Of mensen zijn toe aan een nieuwe stap in hun carrière, willen weten waar hun kwaliteiten liggen, en weer plezier vinden in hun werk. Oorzaken kunnen ook privé gerelateerd zijn. Ik help medewerkers zaken op een rijtje te zetten, zodat ze zelf weer verder kunnen.”

Jobcoaching. Voor wie?

Medewerkers die vastlopen in hun werksituatie, die moeite hebben met veranderingen binnen de afdeling of organisatie, die minder gemotiveerd zijn dan anders, die minder plezier ervaren in hun werk, die niet goed weten wat ze willen of kunnen. 

Verzuimcoaching. Voor wie?

Medewerkers die frequent of langdurig verzuimen of waarbij de re-integratie moeizaam verloopt.
Of juist preventief, om te voorkomen dat medewerkers uitvallen.

De aanpak

Elly: “Zowel de job- als verzuimcoaching begint met een kennismakingsgesprek met de cliënt. We gaan samen op zoek naar de precieze hulpvraag en stellen doelen vast die we aan het eind van de coaching bereikt willen hebben. Na deze intake zijn over het algemeen vijf vervolggesprekken voldoende om tot de kern van de hulpvraag door te dringen en tot een antwoord op de hulpvraag te komen. Ik help medewerkers zélf dat antwoord te vinden. Ik gebruik daarbij een persoonlijke benadering en ik leef me in, maar ben soms ook confronterend als dat nodig is. Soms blijkt na één of twee gesprekken dat coaching niet de juiste hulp biedt. In dat geval verwijs ik door naar een andere instelling of hulpverlener zoals een psycholoog, psychotherapeut, algemeen maatschappelijk werk of financiële dienstverlener.”