Historie

Elly de Jong was jarenlang gedetacheerd bij zeer uiteenlopende bedrijven als bedrijfsmaatschappelijk werker, toen zij na een coachingsopleiding in 1999 startte met haar eigen coachingspraktijk De Jong Consultancy. Inmiddels heeft ze honderden medewerkers in de gezondheidszorg, het onderwijs, bij de overheid en in commerciële bedrijven mogen coachen.

Elly: “Wat me vooral aanspreekt, is dat ik nu het volledige traject in eigen beheer heb: van het praten met opdrachtgevers, het maken van offertes, tot de gesprekken met cliënten. Bedrijven waarderen het ook dat ze met één persoon te maken hebben; dat er geen grote organisatie achter staat.”

Opleiding en training

Elly volgde achtereenvolgens de HBO opleiding Maatschappelijk Werk, de voortgezette opleiding Staf en Management, een coachingsopleiding, de opleiding tot mediator en diverse trainingen zoals NLP/RET, burnout en verlieskunde.

Nog steeds volgt zij ieder jaar diverse trainingen om haar kennis én zichzelf verder te ontwikkelen. Elly is geregistreerd lid van de LVPW en BAMw; kwaliteitskeurmerken in haar vakgebied.

LVPW (Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden)

BAMw (Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk Werkers

Visie op het vak: vanuit balans in je kracht komen

Elly: “Alleen vanuit een hervonden balans komen mensen weer in hun kracht. Ik help hen de regie te nemen over hun eigen leven, keuzes te maken; zowel privé als op het werk. Mensen worden beïnvloed door omgevingsfactoren als achtergrond, opvoeding en persoonskenmerken. Die bepalen hoe iemand in het leven staat. Ik leer hen zicht te krijgen op die factoren en in te zien wat, binnen hun eigen vermogen, wel of niet haalbaar is. Zo kunnen ze keuzes maken of grenzen stellen, en daarmee hun balans hervinden en weer in hun kracht komen.”

Op dit moment voor de volgende opdrachtgevers werkzaam:

  • Unigarant Verzekeringen NV, Hoogeveen
  • Lentis,Groningen
  • Dr. F.P.C. van Mesdagkliniek, Groningen
  • Thuiszorg Groningen
  • Oosterlengte, Winschoten
  • Accare, Groningen
  • Waterschap Hunze en AA’s, Veendam