Curiat

Curiat is een applicatie voor een online cliëntdossier. Het is gemaakt door en voor bedrijfsmaatschappelijk werkers, maar kan aangepast worden voor alle beroepsgroepen die te maken hebben met cliënten en patiënten en leerlingen.

De Jong Consultancy is, samen met een collega en bureau Wemagine, mede eigenaar van Curiat.

Als zelfstandig bedrijfsmaatschappelijk werker heb je te maken met verschillende bedrijven en cliënten. Wij hebben er voor gekozen om een systeem te bouwen dat alles in zich heeft wat een bedrijfsmaatschappelijk werker nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Als zelfstandig bedrijfsmaatschappelijk werkers weten wij als geen ander waar je tegenaan loopt, als het gaat om dossiervoering en administratieve handelingen. Daarin hebben wij een viertal uitgangspunten:

 1. Het systeem moet snel en veilig zijn in gebruik op verschillende werkplekken.
 2. De dossieropbouw is overzichtelijk en makkelijk in te vullen door de sjablonen.
 3. Zowel naar de bedrijven als naar de cliënten moet je kunnen aantonen wat je doet en wat dit oplevert.
 4. Het systeem moet klaar zijn voor de digitale hulpverlener, waarin hulpverlening steeds meer online gaat.

Cliëntendossiers 

 • Alle informatie en uitwisseling met de cliënt overzichtelijk in één dossier.
 • Snel en makkelijk een nieuw dossier aanmaken.
 • Onderdelen van de dossiervorming zijn: aanmelding, intake vragenlijst en intake gesprek, voortgangsgesprekken, officiële rapportages, toestemmingen, telefonisch contact en eindgesprek
 • Daarnaast direct toegang tot taken, e-mails en huiswerkopdrachten.
 • Na ieder vervolggesprek eenvoudig notities in het dossier maken.
 • Toestemming van de cliënt is ingebouwd.
 • Alle dossiers zijn doorzoekbaar, dus snel uw gegevens vinden.
 • Hulpverleningsplan en doelen zijn eenvoudig te noteren.
 • Handige tijdlijn voor historisch overzicht.

E-mail

 • Gemakkelijk e-mails koppelen aan dossiers.
 • Per dossier een overzicht van de communicatie volgens een tijdlijn.
 • Eenvoudig vanuit het dossier mailen naar cliënt en klant.
 • Geïntegreerd met bestanden, dus makkelijk files naar klant en cliënt sturen.

Voor meer informatie en het aanvragen van een demo: www.curiat.nl of een mail naar:

info@dejongconsult.nl